دائی حمید

آرامش

اسفند 96
1 پست
تیر 96
1 پست
اسفند 93
1 پست
آذر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
4 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم یادت نره مهم نیس چقدر بالایی مهم اینه که او بالا لاشخوری یا عقاب....