دائی حمید

آرامش

اسفند 96
1 پست
تیر 96
1 پست
اسفند 93
1 پست
آذر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
4 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم،درود بر نادرشاهِ کلات نادر کسی که کلات را محل سکونتم آفرید...