من و مهدیار و مامانش

سلام

روزهایی است که سر من به همسر و فرزند و کتابهایم گرم است. دیگر فرصت تفریح دیگری ندارم. همه اش شده است درس و بچه و همسر. ولی این خوب است. خوب است آدمی هدف داشته باشد. برای همه اینها خدارا شکر.

/ 0 نظر / 24 بازدید