مرد را دردی اگر باشد خوش است !

امروز هوای اصفهان صافه ولی خیلی سرده. بدنم داره میلرزه ولی نمی تونم مرخصی بگیرم. بعدازظهر هم باید برم دانشگاه. شب هم کلی خرید دارم و بعدشم دیدار پدر و مادر.

آخرشب شاید بتونم کمی استراحت کنم. فکرکنم میخام سرما بخورم!

امروز همه صبح زود بهم زنگ زدند. منظورم از همه خانمم، وچندتا از دختر خواهرام و یکی از خواهرام بودند. همشون بهم تبریک گفتند.

آخه امشب هم شبه تولدمه و هم شب سالگرد عروسیمونه!

/ 0 نظر / 26 بازدید